Ter informatie - Prestatieproblemen door MySQL

Vanaf 9 mei 2022, 14:54

Ter informatie

Gisteravond en vandaag zijn we doorgegaan met de herverdeling. Momenteel zien we daardoor dat de situatie is gestabiliseerd en de snelheidsprestaties zijn verbeterd. Uiteraard blijven we dit nauwlettend in de gaten houden en hierop acteren.

Het herverdelen is een workaround. De bug in MariaDB zelf zien we daarom graag opgelost en heeft de komende periode onze prioriteit. Wel zijn we hiervoor mede afhankelijk van de softwareleverancier.

Wanneer de situatie stabiel blijft, is dit voorlopig de laatste update. Als er meer bekend is over een structurele oplossing, dan zullen we dat hier delen.


12 mei 2022, 15:32

Ter informatie

Vandaag hebben we de belasting per server strategisch herverdeeld. Hier gaan we vanavond en morgen mee door. Met deze workaround verwachten we de prestaties te verbeteren.

Ondertussen werken we aan een definitieve oplossing voor de bug in MariaDB. Daar kunnen we nog geen exacte tijdsindicatie voor geven. Binnen deze statusmelding houden we je op de hoogte.

Mogelijk merkbaar op dit moment
Ervaar je één van de onderstaande problemen, dan is contact opnemen met Support momenteel niet nodig. We zijn hiervan op de hoogte.

  • Tragere reactietijden van je website dan gebruikelijk.
  • Verminderde bereikbaarheid van je website dan gebruikelijk.

11 mei 2022, 16:27

Ter informatie

Het geplande onderhoud is vannacht uitgevoerd. We monitoren de betreffende servers nauwlettend om te zien of alles blijft functioneren binnen de normale parameters. Aanvullend treffen we vandaag maatregelen op gebied van load balancing. Daarmee willen we het prestatieniveau verder stabiliseren.


11 mei 2022, 10:28

Ter informatie

Er zijn nieuwe inzichten. Hierdoor is besloten om vannacht de update terug te draaien op s239 en s240 in plaats van op s237 en s238. Het onderhoudsvenster is ongewijzigd. Wil je van die werkzaamheden op de hoogte blijven, raadpleeg dan de nieuwe melding.


10 mei 2022, 20:07

Ter informatie

We hebben besloten om de MariaDB-update terug te draaien. Dit gebeurt in eerste instantie op s237 en s238. Om de impact van dit spoedonderhoud te beperken, voeren we het vannacht uit tussen 23:00 en 5:00 uur. Updates over specifiek deze werkzaamheden zullen we plaatsen in de bijbehorende onderhoudsmelding.


10 mei 2022, 17:00

Ter informatie

We hebben de bug gemeld bij de softwareleverancier. Ondertussen zien we dat het herstarten van MySQL tijdelijk de prestaties verbetert. De impact blijft echter merkbaar. In afwachting van de leverancier zoeken we door naar een workaround.

Vinden we geen werkbare oplossing, dan draaien we vanavond de recent uitgevoerde MariaDB-update terug. Gezien terugdraaien ook tijdelijk downtime oplevert, voeren we dit niet overdag uit.

Gaat de terugrol door, dan doen we dit eerst voor de servers waarop we de meeste impact zien. Hierover volgt dan nog een aparte statusmelding.


10 mei 2022, 12:42

Ter informatie

Alles wijst erop dat het een bug betreft in de database-software. We hebben de softwareleverancier hiervan op de hoogte gesteld. We blijven ondertussen zoeken naar een workaround.


9 mei 2022, 19:17

Ter informatie

We zijn diverse oorzaken aan het uitsluiten en testen mogelijke oplossingen. Tot zover heeft dit nog niet geleid tot het gewenste resultaat. We blijven hiermee bezig, dit heeft onze hoogste prioriteit.


9 mei 2022, 16:35

Ter informatie

Van toepassing op: Prestatieproblemen door MySQL


We stellen prestatieproblemen vast die worden veroorzaakt door MySQL (MariaDB). Reactietijden van op ons platform gehoste websites kunnen daardoor tijdelijk trager zijn dan gebruikelijk. Onze excuses voor deze overlast. We werken hard aan een oplossing en houden je via deze melding verder op de hoogte.


9 mei 2022, 15:04

Feed  ●  Geschiedenis  ●  Help

Copyright © 2004 - 2022 Antagonist