Onderbreking - DNS en nameservers

Opgelost Op 14 Mei 2020, 17:36

Opgelost

Er was spraken van een netwerkaanval op onze nameservers. We hebben deze aanval zo goed mogelijk proberen af te weren. Dit was mogelijk kort merkbaar. Excuses als je hiervan hinder hebt ervaren, het was mogelijk kort merkbaar. Voor nu houden wij de situatie nauwlettend in de gaten.


14 mei 2020, 17:36

Onderbreking

Van toepassing op: DNS en nameservers


We onderzoeken een door ons monitoringsysteem gerapporteerd probleem. Het oplossen hiervan heeft onze hoogste prioriteit. Je krijgt dan ook zo snel mogelijk meer informatie. Binnen uiterlijk 30 minuten zullen wij een update geven.


14 mei 2020, 17:31

Feed  ●  Geschiedenis  ●  Help

Copyright © 2004 - 2020 Antagonist