Geautomatiseerd up-to-date

Blijf via RSS of een JSON endpoint automatisch op de hoogte.

JSON endpoint

We bieden een JSON endpoint aan om informatie te geven over de verschillende meldingen en hun updates. Je kunt het endpoint bereiken op /feed.json.

[
  {
    "id": "<uniek nummer voor events>",
    "start": "<begin van melding>",
    "end": "<eind van de melding; 'null' indien niet opgelost>",
    "updates": [
      {
        "id": "<uniek nummer voor updates>",
        "at": "<tijd van de update>",
        "message": "<bericht>",
        "status": {
          "code": "<'red', 'green', 'yellow', 'blue'>",
          "name": "<naam die bij de code hoort>"
        },
        "affects": [
          {
            "name": "<het label van de server of dienst>",
            "kind": "<de soort, kan zijn: 'hosting', 'special', 'service' of 'process' >",
          },
          <meer servers of diensten>
        ]
      },
      <meer updates>
    ]
  },
  <meer meldingen>
]

RSS feed

Je kunt ook onze RSS feed gebruiken. Dat is gemakkelijker dan de JSON feed, maar biedt wel minder informatie. De RSS feed is te vinden op /feed.rss.

Feed  ●  Geschiedenis  ●  Help

Copyright © 2004 - 2023 Antagonist